fax. 23 662 84 90 tel. 23 662 53 52
Pn.- Pt. 10.00-16.00
09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 13 lok. 11
Close
09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 13 lok. 11
tel. 23 662 53 52 coldex@coldex.pl

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy
i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności („Informacja”), która opisuje zbieranie, wykorzystywanie, zachowanie i ochronę przez nas Państwa informacji osobowych.

Zakład Usług Przemysłowych COLDEX Jerzy Błaszczak, Albert Depta, Grzegorz Wieteska Spółka Jawna z siedzibą w (09-100) Płońsku przy ul. Hiacyntowej 17 (dalej „Administrator”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe”
na skrzynkę coldex@coldex.pl

 1. Informacja o celu, gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystaniu danych.

W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe w dowolny sposób, wyrażają państwo zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, typ przeglądarki, czas odwiedzin itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy itp.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa oraz realizacji ciążących
  na Administratorzeinnych obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umowy(świadczenia usług);

 • podjęcia działań na Państwa żądanie w związku z prowadzonymi rozmowami, realizacją zamówienia;

 • zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami dla ich przetwarzania: dla wewnętrznych celów administracyjnych (tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • badania satysfakcji klientów i poprawy jakości i zadowolenia przy realizacji projektów

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

II . Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe przechowywane są tak długo jak współpracujesz lub kontaktujesz się z nami w celach realizacji stosunków handlowych oraz przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawni uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III Prawo osób, których dane dotyczą:

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu użytkownik może dochodzić wyrazi

chęć usunięcia danych zawartych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z RODO, przysługuje Państwu :

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 • w celu sprostowania danych (poprawienia) danych;

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawieniedodatkowego oświadczenia;

 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RODO zapewnia osobom fizycznym prawo dostępu do danych, ich korekty bądź całkowitego usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

IV Odbiorcy danych

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali ani udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Wyjątek mogą stanowi

organy władzy publicznej lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa

Dokładamy szczególnej staranności aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie
z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosowanie do przesłanek oraz kategorii

V Korzystanie z plików cookie

Strona korzysta z technologii cookie. Cookie to mały plik składający się z liter i liczb, które administrator strony umieszcza za zgodą użytkownika na jego komputerze. Cookie umożliwiają administratorowi odróżnienie użytkownika od innych osób odwiedzających stronę internetową, co pomaga w przekazaniu treści interesujących indywidualnego użytkownika, w ulepszeniach strony oraz usuwaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa. Cookie nie zawierają informacji, które umożliwiłyby komukolwiek kontakt z użytkownikiem przez telefon, e-mail lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji.

VI Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności

Administrator może wprowadzać zmiany i uaktualnienia polityki prywatności bez konieczności informowania użytkowników. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie od momentu ich umieszczenia na naszej stronie. Użytkownik zgadza się na ponoszenie odpowiedzialności za monitorowanie takich uaktualnień oraz że korzystanie ze strony po wprowadzeniu takich zmian stanowi pełną akceptację zmian polityki prywatności. Polityka prywatności została uaktualniona po raz ostatni w dniu podanym powyżej.